Przejdź na stronę główną
Zaloguj się do serwisu lub Utwórz nowe konto


  • Zarejestruj się
  • Zaloguj się
  • Złóż zamówienie
Załóż album na Twoje zdjęcia

Wszystkie Twoje zdjęcia w naszym serwisie będą przechowywane w albumach. Zanim wczytasz zdjęcia do serwisu, najpierw musisz zalożyć album nadając mu dowolną nazwę.
Możesz mieć do kilku różnych albumów jednocześnie.
Wczytaj zdjęcia do albumu

Po stworzeniu, Twój album jest pusty. Teraz możesz dodać do niego zdjęcia. Łatwo i szybko dodaj wybrane zdjęcia ze swojego komputera, na "listę zdjęć do wczytania". Listę możesz swobodnie modyfikować, dodaj±c i usuwając z niej wybrane zdjęcia.

Po skomponowaniu listy trzeba już tylko wczytać wybrane zdjęcia do albumu.
Po wczytaniu wszystkich zdjęć przejdĽ do albumu.
Dodaj wybrane zdjęcia z albumu do koszyka

Twoje zdjęcia są wczytane do stworzonego wcześniej albumu. Teraz możesz zmieniać ich nazwę, przenosić i kopiować pomiędzy albumami.

Zaznacz cały album lub wybrane zdjęcia i dodaj je do koszyka.
Ustaw parametry zdjęć i wyślij zamówienie do realizacji

Dla każdego ze zdjęć dodanych do koszyka podaj ilość zamawianych odbitek, ich format oraz papier na jakim mają być wykonane. Możesz również wybrać wspólne parametry dla wszystkich zdjęć w koszyku. Nasz system poinformuje Cię również o przewidywanej jakości wywoływanego zdjęcia.

Po skomponowaniu zamówienia, można je już wysłać do realizacji.

Powered by webdev.pl